demseminar_11

(15 грудня, м. Львів).
Київ; Львів, 1995

Книга є публікацією матеріалів засідання Українського осередку Демократичного семінару, що відбулося 15 грудня 1994 р. Темою засідання було “Повернення “лівих” до влади у Центральній і Східній Європі”, а його метою – прослідкувати закономірності та специфіку цього процесу в Україні та Польщі і винести певні уроки для демократичної опозиції в обидвох країнах. Дискусія точилася навколо двох доповідей, які представляли, відповідно, польську й українську сторони. Польський матеріал проаналізував відомий інтелектуал і редактор “Виборчої газети” Адам Міхнік. Українську сторону представляв не менш відомий в Україні інтелектуал, а тепер – працівник Інституту філософії НАН України Юрій Бадзьо. В обидвох за плечима довгі роки дисидентської діяльності та ув’язнень. Їхня принципова і мужня опозиція комуністичній системі у минулому не дозволяє ні на йоту засумніватися у чесності та зваженості їхньої теперішньої позиції. І є щось глибоко символічне у тому, що попри різний історичний досвід України і Польщі останніх років та попри певну різницю теоретичних засад вони приходять до подібних висновків.
Однак їхня позиція не може бути розділена усіма демократичними силами в обидвох країнах. У певному сенсі, і Юрій Бадзьо, й Адам Міхнік залишаються дисидентами, представляючи “думки проти течії”. Це засвідчила дискусія під час засідання Демократичного семінару. Публікація матеріалів цього засідання без сумніву може спричинитися до дальшого вироблення політичної думки в Україні.

З двох доповідей публікується лише український переклад статті Адама Міхніка “Оксамитова Реставрація”. Первісно вона була надрукована у “Вибочій газеті” (3-4 вересня 1994 р.) і передрукована в скороченому англомовному варіанті у “Бюлетені Програми для Східної і Центральної Європи” (жовтень 1994 р.). Стаття друкується у перекладі зі скороченого варіанту (переклад Остапа Середи, мовна редакція Софії Стріхи). Текст доповіді Юрія Бадзя був надрукований минулого (1994) року в “Літературній Україні” а згодом виданий окремою брошурою “Влада-опозиція-держава в Україні сьогодні” (Київ: “Смолоскип”, 1994). Оскільки стаття добре відома українському читачеві, ми вирішили не включати її у публікацію матеріалів дискусії. Обидві статті були роздані учасникам дискусії заздалегідь. Згідно спільної домовленості, доповідачі не повторювали змісту своїх статтей, а лише коментували і доповнювали їх відповідно тих нових подій, що сталися в Україні і Польщі з часу їхньої публікації.

Виступи учасників дискусій друкуються на основі розшифрованих фонограм, з мінімальними редакторськими правками.