materialy_zasidan

Випуск другий (1995-1997).
– Львів, 1999. – 480 с.

ISBN 966-02-0451-5

Редакційна колегія: Ярослав Грицак, Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський, Ігор Скочиляс.
Видається за ухвалою Історико-філософської секції НТШ з 10 жовтня 1994 р.

Другий випуск “Матеріалів засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні” був підготований до видання ще в грудні 1997 p., але, треба шкодувати, виходить у світ лише тепер, на два роки пізніше. Протягом згаданих двох років окремі повідомлення, виголошені на засіданнях комісій у 1995-1997 pp., побачили світ у такій чи іншій формі в українській науковій пресі (що в “Матеріалах” зазвичай відзначено). Незважаючи на це, вони друкуються також у “Матеріалах”, щоб не порушувати загального уявлення про наукову діяльність Історичної та Археографічної комісій у 1995-1997 pp.
Вважаю необхідним наголосити, що другий випуск “Матеріалів” є виданням Історико-філософської секції НТШ та продовженням першого випуску (1994 р.). Передбачається, що мате­ріали засідань двох комісій за час від кінця 1993 до кінця 1994 pp. буде видано як доповнення до першого випуску “Матеріалів” при публікації третього випуску даної серії.