inkin

Упорядкування та наукова редакція Миколи Крикуна.
Серія: Монографії. № 2.
– Львів, 2004. – І-ХХ + 1-420+ ХХІ-СІІ стор.

ББК ТЗ(4УКР35)4-212
І-65
УДК 94:316.324.5(477.83) “15/17”
ISBN 966-7964-18-3

Пропонована монографія є останнім прижиттєвим науковим дослідженням В. Інкіна. Над нею він працював останні шість років свого життя. Ця монографія є багатоплановим дослідженням вченого, у чому легко переконатися, ознайомившись з її структурою. Книга, в яку автор уклав усі свої знання і практичний досвід, вироблені протягом багатьох років наукової діяльності, є цінним здобутком української історіографії.
Надзвичайно цікавою є проблематика монографії професора Василя Інкіна і немає жодного сумніву, що вона є значним доробком української історіографії та сприятиме подальшому поглибленому вивченню соціально-економічних процесів, які відбувалися у Галицькому Підкарпатгі у XVI-XVIII ст.

© Інститут історичних досліджень, 2004
© Федір Лукавий, художнє оформлення, 2004
© Видавництво “ДОБРА СПРАВА”, 2004<