genderny_pidh

Під редакцією Ліліани Гентош, Оксани Кісь.
– Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 252 с.

ISBN 966-7493-86-5

Рецензенти:
канд. істор. наук Ліліана Гентош
канд. істор. наук Оксана Кісь

“Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство” є збіркою наукових статей, розділів із книг, написаних зарубіжними авторами та перекладених переважно з англійської мови. Основна мета видання цієї збірки – ознайомити читача зі знаними в світі, але маловідомими, або й зовсім не відомими в Україні авторами та працями з ґендерної проблематики. Книга прислужиться як студентам, аспірантам так і досвідченим викладачам, дослідникам, які знайдуть для себе цікаві статті у цій збірці.

© Інститут історичних досліджень
Львівського національного університету