rudnytska

(Збірник документів і матеріалів про життя, суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької)
/ Упорядкування Мирослави Дядюк.
– Львів, 1998. – 844с., іл.

УДК 373(477)(09)+396.9(477) ББК Ф74(4Укр)я44+ЧЗЗ(4Укр)я44
ISBN-966-02-0820-0

Редакційна колегія:
Марта Богачевська-Хомяк, Мирослава Дядюк, Ярослав Пеленський

У збірнику подано автобіографічний матеріал, листи Мілени Рудницької, опубліковано її статті, виступи, інтерв’ю, а також матеріали про суспільно-політичну діяльність видатної громадсько-політичної діячки. Усі, хто цікавиться різними аспектами історії жіночих рухів знайдуть для себе новий і цікавий, зібраний в одній книжці матеріал.

© Мирослава Дядюк, упорядкування 1998
© Марта Богачевська-Хомяк, передмова 1998
© Юрій Кох, Ольга Погрібна-Кох, художнє оформлення, 1998
© Зіновій Матчак, художній макет, комп’ютерне виконання, 1998