ZUNRУДК94 (477.8) ПІ918-1923 рр. (084.1)
ББК63.3(4укрЗ)Я6

К88
ЗУНР, 1918-1923: Ілюстрована історія. Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт – Львів, 2008. – 524 с.; іл.

Рекомендувала до друку вчена рада Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Ювілейне ілюстроване видання, присвячене 90-й річниці утворення Західно-Української Народної Республіки, стало результатом творчої співпраці великого колективу вчених вищих навчальних закладів і наукових установ Івано-Франківська, Львова, Києва, Чернівців, Тернополя, Ужгорода. Книга є спробою сучасного осмислення важливих, складних і суперечливих сторінок історії українського національного державотворення XX століття, певного узагальнення здобутків української історіографії у вивченні цієї тематики за роки незалежності України. Автори прагнули охопити всі основні аспекти минулого ЗУНР – від передумов, революційного зриву, внутрішньополітичного курсу, міжнародного становища держави та визвольної боротьби за її відновлення до національних, економічних, соціальних і культурних процесів, а також повсякденного життя й побуту місцевого населення в 1918-1923 роках, розкрити досліджувані проблеми через призму фотодокументів та іншого оригінального, автентичного ілюстративного матеріалу.
Для студентів, викладачів, науковців, учителів, учнів, а також тих, хто цікавиться історією рідного краю

Автор ідеї, головний редактор і керівник авторського колективу – Микола Кугутяк.

Технічний керівник проекту – Петро Мелень

Координатор проекту – Іван Монолатій

Редакційна рада:

Віктор Анушкевичус, Микола Вегеш, Максим Іон, Володимир Грабовецький, Дмитро Данилюк, Олександр Добржанський, Олег Жерноклеєв, Олександр Карпенко, Орест Красівський, Микола Кугутяк, Микола Литвин, Василь Марчук, Петро Мелень, Ігор Олійник, Богдан Остафійчук, Микола Палійчук, Май Панчук, Олександр Реєнт, Петро Федорчак, Степан Хороб, Мирон Черепанин.

Редакційна колегія:

Сергій Адамович, Петро Арсенич, Оксана Баран, Лілія Бурачок, Василь Бурдуланюк, Микола Вегеш, Володимир Великочий, Микола Вітенко, Богдан Іаврилів, Тамара Іалицька-Дідух, Максим Іон, Володимир Грабовецький, Ігор Іурак, Дмитро Данилюк, Сергій Дерев’янко, Іван Дячишин, Олександр Добржанський, Юрій Довган, Олег Єгрешій, Олег Жерноклеєв, Олександр Карпенко, Лариса Кобута, Степан Кобута, Володимир Комар, Андрій Королько, Петро Костючок, Орест Красівський, Володимир Крой-тор, Микола Кугутяк, Микола Лазарович, Микола Литвин, Ігор Любчик, Олександр Марущенко, Василь Марчук, Іван Миронюк, Катерина Мицан, Андрій Міщук, Іван Монолатій, Михайло Москалюк, Олег Павлишин, Михайло Паньків, Май Панчук, Ігор Пилипів, Ігор Райківський, Олександр Реєнт, Михайло Сигидин, Ігор Соляр, Петро Федорчак, Степан Хороб, Ігор Цепенда, Мирон Черепанин, Лілія Шологон.Тадей Яценюк

Рецензенти:

  • Леонід Зашкільняк – доктор історичних наук, професор (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України),
  • Степан Макарчук – доктор історичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка),
  • Олександр Рубльов – доктор історичних наук, професор (Інститут історії України НАН України),
  • Федір Турченко – доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет).

ISBN 978-966-2067-01-9

© «МАНУСКРИПТ – ЛЬВІВ»
© Автори текстів