nowa_ukraina1Copyright by Jarosław Hrycak

Część tekstów była publikowana w: Strasti za nacionalizmom

Copyright for the Polish edition by Kolegium Europy Wschodniej
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2009

Redaktor serii: Małgorzata Nocuń
Projekt okładki: Jakub Pierzchata
Redakcja i korekta: Magdalena Jankowska
Opracowanie typograficzne: Daniel Malak Łamanie:AgnieszkaSzatkowska-Malak

ISBN serii 978-83-61617-40-2
Tom czwarty z serii Biblioteka Nowej Europy Wschodniej
ISBN 978-83-61617-58-7

Książka była przygotowana do druku podczas pobytu autora
w Instytucie Nauk o Człowieku (Institute for Human Sciences /
Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu.

Spis tresci

Pasja rewizji

7

Zabawy z pogrzebaczem: na poważnie i po ukraińsku

15

Ukraińska rewolucja 1914-1923. Nowe interpretacje

41

Dlaczego ukraińska rewolucja doznała porażki?

67

Tezy do dyskusji o UPA

85

Wołyń w ukraińskiej pamięci

117

Ukraińcy w akcjach antyżydowskich podczas II wojny światowej

127

Jak uczyć historii Ukrainy po 1991 roku?

137

Dylematy ukraińskiego nation building

155

Re: Birth of Ukraine

177

Ukraina między Wschodem a Zachodem: znany temat w inny sposób

199

Jeszcze raz o stosunku Ukraińców do Polakow (z Rosją w tle)

221

Requiem dla Lwowa. Jak nas widzą, jak nas piszą

243

Co po Giedroyciu?

269

Indeks osób

277