m

Матеріали конференцій / За редакцією Я. Грицака, Я. Дашкевича.
– Львів, 1999. – VI+ 378 с.

ББК ТІ (2Ук)5я431+T1 (2Ук)5-8Грушевський я431 Г-911
ISBN 966-013-016-5

Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському: Львів, 24-25 жовтня 1994 р.;
Харків, 25 серпня 1996 р.;
Львів, 29 вересня 1996 р.

© Інститут історичних досліджень Львівського державного університету їм. Івана Франка
© Інститут української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського НАН України, Львівське відділення © Я. Грицак, Я. Дашкевич, Ф. Сисин, Л. Зашкільняк та інші автори.