evrop

Львів: В-во ЛБА, 1999. – 448 с.

ББК Т3(4)-7я73
Д 404
УДК 930.8(075.8)
ISBN 966-7034-13-5

Посібник для студентів у вивченні курсу “Історія європейської цивілізації”.

© Олена Джеджора, 1999
© Видавництво ЛБА, 1999
© Інститут історичних досліджень, 1999