adadurov_fran

Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.
– Львів: Класика, 2001. – 170 с.

ББК Т1(4Фр)6-1(4Фр)я73-1 Д967
ISBN 966-7493-23-7

Рецензенти:
док. істор. наук, професор Ярослав Дашкевич
док. істор. наук, професор Леонід Зашкільняк
док. істор. наук, професор Віталій Підгаєцький

Пропонована увазі читача книжка подає свій рецепт впровадження доробку школи “Анналів” в український інтелектуальний обіг. Вона поєднує добірку окремих текстів разом з описом контексту їхнього виникнення. Первісно це видання задумувалося як посібник для студентів історичних факультетів і виникло на основі курсу, який професор Жан-Бернар Дюпон-Мельниченко прочитав у 1993-1994 навчальному році у Львівському університеті. Однак з часом ця ідея переросла в амбітніший проект подати систематичний огляд історії школи “Анналів”, зокрема детальніше розробити ту частину, яка стосується найновішого розвитку. Цю роботу виконав кандидат історичних наук Вадим Ададуров, викладач Львівської Богословської Академії. Вся праця над підготовкою посібника провадилася в Інституті історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка при підтримці посольства Франції в Україні.

© Жан-Бернар Дюпон-Мельниченко, Вадим Ададуров, 2001
© Вадим Ададуров, Уляна Кришталович (український переклад), 2001 Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка; Львівська Богословська Академія, 2001