mappa_mundi

Львів–Київ–Нью-Йорк:
В-во М.П. Коць, 1996. – 912 с.

ISBN 5-7702-0879-1

Редакційна колегія: Ігор Гирич, Ярослав Грицак, Мирон Капраль, Віктор Остапчук, Галина Сварник, Ярослав Федорук.

Збірник на пошану Ярослава Дашкевича містить праці його друзів, колег та учнів, що працюють в різних галузях гуманітарних наук. Ця багатогранність відображає широту наукових зацікавлень самого Ювіляра. Велике коло авторів і строкатість тематики статей зумовили певні особливості передачі текстів. Редколегія намагалася максимально зберегти авторський стиль. Матеріали публікуються мовами оригіналів, окрім тих, які за бажанням авторів були перекладені українською мовою. Літературна редакція та уніфікація подачі наукового апарату проведена відповідно до прийнятих зараз в Україні правил. Окремі винятки зроблені за наполяганням самих авторів.
У сходознавчих статтях, написаних українською мовою, крім поодиноких випадків, власні імена та окремі реалії Близького і Середнього Сходу подаються не арабським письмом, а за спрощеною транскрипцією, яка вживається для передачі фонетичних особливостей тієї чи іншої мови, оскільки арабська графіка, вживана мусульманськими народами, обслуговувала семітські, індоєвропейські та тюркські мови і їхні діалекти. Зрозуміло, що навіть спрощена транскрипція є точнішою для передачі звучання окремих слів, ніж арабська графіка, яка “змазувала” особливості історичної фонетики цих мов. У деяких із цих статей редколегія зробила зміни, які відходять від традиційної російської передачі власних імен, котра досі сліпо імітується в українському правописі, не враховуючи української фонетичної системи. Власне вживаючи можливості української фонетики, була зроблена спроба наблизити передачу імен до мови оригіналу (зокрема там, де у арабській, перській і турецькій мовах вимовляється г а не x).