kovcheg

Число І. – Львів, 1993. – 192 с.

ББК 86.37
К 56
ISBN 5-87274-044-1

У переліку статей: Борис Ґудзяк. Історія відокремлення: Київська митрополія, Царгородський партіархат і генеза Берестейської унїї; Софія Сеник. Українська Церква в XVII столітті; Іван-Павло Химка. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині 1772-1918; Ришард Тожецький. Митрополит Андрей Шептицький; Богдан Боцюрків. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946-1989).