rudnyts-2

Пер. з англ. У. Гавришків, Я. Грицака.
– Київ: Основи, 1994. – 573 с.

ББК 63.3(4Укр.)
ISBN 5-7707-6483-Х
ISBN 5-7707-6485-6
ISBN 1-895571-02-2

Відповідальний редактор: Франк Сисин
Упорядник: Ярослав Грицак

До другого тому “Історичних ссе” визначного українського вченого, професора Альбертського університету (Канада) Івана Лисяка-Рудницького входять праці з української політичної та інтелектуальної історії.
Книжка розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.