02_Kappeler

Переклад з німецької X. Назаркевич, наук. ред. M. Крикун [=Історія країн світу, 2].
Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2005. ХІІ+360 с., 11 карт.

УДК94(470+571):323.1
ISBN 966-8197-06-2.

Монографія Андреаса Каппелера є першою спробою загального огляду історії поліетнічної історії Росії. Автор вписує національні проблеми і розпад Радянського Союзу в ширший історичний контекст, розширює уяву читача про історію Росії, виправляє російськоцентристьку оптику й доводить, що поліетнічність є істотною константою російської історії.
Основну увагу приділено взаємозв’язку держави та її панівних еліт з населенням неросійських регіонів. Пропонується порівняльний розгляд етнічних груп усієї імперії, що розширює національно-історичний горизонт дослідження. Подається всебічний аналіз соціоетнічних та економічних структур окремих регіонів, звертається увага на приєднання різних етнічних груп до Російської імперії.
Для істориків, соціологів, викладачів, студентів та широкої авдиторії зацікавлених.

Перекладено за виданням:
Andreas Kappeier. Russland als Vielvölkerreich: Entstehung. Geschichte. Zerfall, 2. durchges. Auflage. München: Beck 1993. 395 S., 11 Karten. ISBN 3-406-36472-1.

Copyright © 1992 by C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München
Copyright © 2005 by Видавництво Українського Католицького Університету