Lvivshyna_1УДК 94 (477.83) „1918/1919”
ББК 63.3 (4УКР3)
П 12

Павлишин Олег. Львівщина в добу Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1919). Навчальний посібник. – Львів: Літопис, 2008. – 224 с.

У посібнику висвітлено процес державотворення Західно¬української Народної Республіки на території сучасної Львівської області: встановлення української влади, політико-правові аспекти об’єднання УНР і ЗУНР, засади національної політики українського керівництва, хід українсько-польської війни 1918-1919 рр. Подано біограми діячів національно-визвольних змагань.
Для студентів, старшокласників, усіх, хто цікавиться історією України.

    Літературна редакція:

  • Мирослава Прихода

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України 1.4/18-Г 2140)

    Рецензенти:

  • В. Є. Голубко – д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка
  • М. В. Кугутяк – д-р іст. наук, професор, директор Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
  • М. Р. Литвин – д-р іст. наук, професор, керівник Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту Українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України
  • С. А. Макарчук – д-р іст. наук, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка

Рекомендувала до друку Вчена Рада Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 30/10 від 29 жовтня 2008 року

© Олег Павлишин, 2008
О Володимир Стадник, проект обкладинки, 2008
© Літопис, 2008

ІSВN 978-966-7007-70-6