05_Hrytsak

Франко та його спільнота (1856-1886). – Київ: Критика, 2006. – 632 с.

ББК 63.38 (4Укр)
Г78
ISBN 966-7679-96-9

Історик Ярослав Грицак розглядає особистість Івана Франка в контексті тогочасного суспільства
й на тлі малих спільнот, із якими той узаємодіяв, і пише «біографію за характером і мікроісторію
за жанром». Аналізуючи все розмаїття Франкових модерних ідентичностей, дослідник відкидає
«одну з найбільших спокус в історіописанні» – телеологію, намагання звести різні можливості
розвитку історичних подій до того єдиного варіянту, що вже зреалізувався, і вважає, що в
обмеженні ролі Франка винятково до функції національного провідника, що ставив собі мету
перетворити руське селянське суспільство на українську модерну націю, стільки ж правди,
скільки було її в радянському франкознавстві, яке силкувалося подати «Каменяра» винятково
як «революціонера-демократа».

© Ярослав Грицак, 2006
© Видавництво «Часопис “Критика”», 2006