ukrainaGdańsk-Warszawa 2009

© Copyright by Iza Chruślińska and Jarosław Hrycak, 2009
© Copyright for the foreword by Adam Michnik, 2009
© Copyright for this edition by Wydawnictwo Krytyki Politycztiej, 2009

Wydanie I
Printed in Poland
ISBN 978-83-61006-72-5

Seria Priewodniki Krytyki Politycznej, tom XV

Projekt okładki: Twożywo
Projekt graficzny: Twożywo / rzeczyobrazkowe.pl
Łamanie: rzeczyobrazkowe.pl

Redakcja: Maciej Kropiwnicki
Korekta: Anna Sidorek

Druk i oprawa: www.opolgraf.com.pl

Wydrukowano na papierze ekologicznym.

Publikacię zrealizowano we współpracy
ze Związkiem Ukrainców w Polsce.

Książka ukazuje się przy wsparciu
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wydawnictwo Krytyki Politycznej
ul. Nowy Świat 63
00-042 Warszawa
redakcja@krytykapolityczna.pl
www.krytykapolityczna.pl

SPIS RZECZY

Podziękowania

5

Adam Michnik

8

”Szcze ne wmerła Ukrajina…”
I. Historyk i jego biografia

13

II. Nowhere Men czy Men of the Universe?

42

III. Ukraina, rezultat awansu Zachodu

60

IV. Galicja, kuźnia tożsamości

108

V. Symboliane znaczenie Lwowa

154

VI. Polska-Ukraina, razem czy osobno?

166

VII. Ukraina-Rosja: trudne związki

197

VIII. Ukraińcy i Żydzi

226

IX. Skazani na powolność?

264

Krytyka Polityczna

331

Seria Przewodniki Krytyki Politycznej

335