zayats

Наукова редакція Миколи Крикуна.
Серія: Монографії. № 1. – Львів, 2003. – 206 с.

УДК 94:911.375(09)(477.8)”15-16″
ББК Т.З(4УК 346) 4-22
3 408
ISBN – 966-7964-13-2

Монографія Андрія Заяця промовляє до читача у справі ширшій, ніж обрахунок волинських поселень, які отримали міське право, чи опис самої процедури творення міста. Адже насправді ці, на перший погляд схоластичні, дослідницькі деталі слугують немовби перепусткою у досі малознаний світ – світ міського способу життя, міської ідентичності, міської культури, тобто у світ тієї України, що на зламі середньовіччя і нового часу почала модернізуватися, уперше в своїй історії “наздоганяючи Європу”. Услід за цим проступатимуть переоснащення суспільства, трансформація освіти, творення власного образу минулого, політичне самоусвідомлення – словом, усе те, що сталося у добу великих перемін кінця XVI – середини XVII ст. Сталося, додам, у містах, бо без міста як вогнища інтелектуального й політичного життя таки нічого б не сталося. (Наталія Яковенко, професор, Київ)

© Андрій Заяць, 2003
© Інститут Історичних досліджень, 2003
© Федір Лукавий, художнє оформлення, 2003
© Видавництво “ДОБРА СПРАВА”, 2003