zasid

(лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.).
– Львів, 1994. – 124 с.

ISBN 5-7702-0856-2

Редакційна колегія: Ярослав Грицак, Ярослав Дашкевич, Мирон Капраль, Ігор Скочиляс, Ярослав Федорук.
Друкується за ухвалою Історико-філософської секції НТШ з 10 жовтня 1994р.

Історична комісія НТШ уконституювалася в грудні 1990 p., незабаром після відновлення діяльності НТШ. Активна наукова та організаційна робота розпочалася з 1992 р. Починаючи з 14 лютого 1992 р. до 14 жовтня 1993 p., Історична комісія провела 24 засідання, з яких тільки два мали організаційний характер. Кілька засідань комісія організувала спільно з Історико-філософською секцією, Археографічною та Славістичною комісіями НТШ. Засідання, як правило, проводилися другого і четвертого четверга кожного місяця (з перервою на літній період). На більшості проведених засіданнях зачитувалася одна доповідь та одне повідомлення. Така організація праці комісії сприяла ґрунтовному обговоренню тем доповідей і повідомлень.
Показником результативної роботи комісії є той факт, що майже половина із виголошених на її засіданнях доповідей і повідомлень після відповідного доопрацювання були опубліковані у виданнях НТШ та інших наукових установ України. Ця частина доповідей і повідомлень друкується у скороченому вигляді, із зазначенням місця друку. Решта матеріалів публікуються вперше.